Veeb 2.0 vahendid õppematerjalide koostamiseks

Loengu materjal

3.Ülesanne

web 2.0

Enne ülesande täitmist tegin endale selgeks, mis on Veeb 2.0, otsides selle definitsiooni peatuksin järgmisel, kuna see tundub mulle kõige asjatruum:

Veeb 2.0 termin tul kasutusele 2004. aastal ning see viitab maailma interneti võrgu teisele põlvkonnale. Märge 2.0  tuleneb tarkvara arendajatelt, kus numbriga traditsiooniliselt  viidatakse tarkvara versioonile. Mille alusel võib teha järeldust, et koos interneti arenguga on tulnud uusi võimalusi ja funktsioone, mida varasemal ajal ei olnud ning  internetis saadaval olev tarkvara pidi selle uuendusega kaasa minema. Siiski Veeb 2.0 ei viita mitte kont-uuele veebi versioonile, pigem aga selle tehnoloogiliselt arenenud kaksikule.

Veeb 2.0 tehnoloogia kasutuselevõtt võimaldab sellist kasutajate omavahelist töö taset, mis varem oli võimatu. Veebilehed on dünaamilisemad ning seal on palju ristviiteid, mõnede veebilehtede juurde moodustub oma kindel kasutajaskond, mis teeb teave levikut interneti avarustes veelgi lihtamaks ja kiiremaks. Miks see nii on? Arvatakse sellepärast, et enamus Veeb 2.0 funktisoone on kättesaadavad tasuta teenustena, siin tooks näiteks  Wikipedia ja Facebooki tormilist arengut. Mida suuremaks ja mahukamaks kasvab, veebileht, seda rohkem seal kasutatakse erinevaid Veeb 2.0 funktsioone. Tähtis on aga see, et kuigi Veeb 2.0 on terve uue internetiarengu ajastu sildiks tehnoloogia areng siiski jätkub omasoodu. ( Christensson, P. (2008, January 14). Web 2.0 Definition. Retrieved 2016, Mar 15, from http://techterms.com )

1342675952960

See joonis väga selgelt näitab suuna, milles liigub meie tänapäevane ühiskond, veebis sekundite jooksul luuakse ja avaldatakse palju erinavaid asju, ning kui 1990-aastate keskpaiku, veebis oli vähe resursse ning need mis olid, peaaegu ei võimaldanud üksikisikul luua ja avaldada oma enda asju, siis tänapäeval on võrdselt jagunenud valmis sisutarbijad ja sisuloojad.Seoses sellega vaadates seda konkreetset joonist tekib mul kaks küsimust:

  1. Kui mahukas on meie piiramatuks peetud veeb? Kas kunagi see saab otsa?
  2. Kas mingil hetkel tulevikus, see trend näitab ka langust?

Otsustasin analüüsida loengu materjalide põhjal pisut enda senist kogemust Veeb 2.0 vahenditega, selleks et endal oleks selgem ülevaade valdkonnast.

Veeb 2.0 sisuhaldusvahendid

Nagu loengumaterjalidest selgub, siis tänapäeval levinumad sisuhadusvahendid on WordPress, Weebly ja Blogger, oma elu jooksul, enamasti viimase 3 aasta jooksul olen kõigi kolmega kokkupuutunud.  Igal platvormil on oma + ja -. Hetkel pööraksin ma tähelepanu sellele kuidas on võimalik neid kasutada õppetöös. Meie kooli õpetajate seas on ajaveebi pidamine üsna levinud tegevus, kooli kodulehelt leiab ka viiteid enamusele õpetajate poolt loodud ajaveebidest. Siin kohal lisaks lühikese ülevaate meie kooli õpetajatel olemasolevatest ajaveebidest. Ülevaadet koostasin ise eelmisel aastal, selleks et tutvustada meie kooli õpetajate ajaveebi kogemust Kuressaare õpetajatele.

Jagades enda kogemust võin ütelda, et oma tutvust Veeb 2.0 sisuhaldusvahenditest alustasin sellise vahendiga nagu Ucoz.com, mis võimaldab WordPressi taoliselt luua ja süstematiseerida erinevat infot ning Bloggeri sarnaselt annab  vistutamise võimalust. Ucoz’e puhul on võimalus kasutada kas töölauda, html või CVS formaadis kujundust, mis teeb seda vahendit küllaltki paindlikuks. Sarnaselt weebly ja wordpressile on olemas nii tasuline kui ka tasuta kontod, on olemas ka e-poe loomse võimalus.Mis mulle UCOZ’e puhul siis, kolm aastat tagasi ei meeldinud, oli see et kujunduse teemad olid mitte väga köitvad ning selleks et saaks ilusat veebilehte, pidi väga kaua istuma ja mõtlema, kuidas ning mis toimub. Vesteldes koolis õpilastega olen tulnud järeldusele, et Ucoz on populaarne koht mängude põhiste lehtede loomiseks noortel, kuhu lisatakse kõikvõimaliku infot konkreetsete mängude kohta just mängurite enda poolt. Iga sellise lehe juurde tekib ka oma kindel kasutajaskond. Seda postitust ette valmistades juhuslikult komistasin ühe huvitava artikli otsa, artiklis võrreldakse oma vahel Ucoz ning Weebly platvormit ning artikli all on ka kasutajate kommentaarid olemas, mis kindlasti on toeks neile, kes pole veel teinud oma lõpliku valikut sisuhaldusvahendite suhtes.

Peale Ucoz’it töötasin rohkem Blogger.com vahendiga, see oli lõbus, sest pidid ise koguaeg otsima internetist kuidas saaks üht või teist asja oma ajaveebi vistutada, selleks tuli otsida kas html koodi, mis tavalisest oli kättesaadav kindla scriptina. Lõbus oli see, ka sellepärast, et sa pidevalt võisid muuta kujundust, lisades detaile või vastupidi neid vähemaks võtta, see oli ka lugejaskonnale huvitav, jälgida neid muutusi, paraku mõne aja pärast osutus see veidi aega nõudvaks, kuna muudatuste isu oli juba täiesti olemas, kuid kuna ise html koode ja scripte pole ju õppinud, siis, pidid kaua aega mõtlema, kuidas ja mis hakkab väljanägema, kui valmis saab, samas, kui sellistel teenustel nagu WordPress ja Weebly on juba olemas kindel dünaamiline kujundus, ning minu arvates ka rohkem võimalusi. WordPressi vahendit olen õppinud kasutama ühelt vene start-up ettevõtte koolituselt, koolitus oli asjalik ning õppisin sealt palju asju juurde, millest varem oli üsna pinnapealne ettekujutus.  Wordpressi puhul natuke masendab see, et kõige kasulikumad pluginad ja widgetid on tasulises versioonis kättesaadavad. Samas on väga lai valik kujundusteemadest.

See artikkel võrdleb oma vahel selliseid platvorme nagu Weebly ja WordPress üsna üksikasjalikult.

Olen proovinud kasutada ka Google Sites vahendit, kuid minu arvates see ei vasta hetkel minu vajadustele. Selle vahendi puhul on mugav see, et kõik asjad on ligipääsetavad ja omavahel integreeritavad just Google Apps rakendusi silmaspidades, kuid  väliste asjade vistutamine ei pruugi alati kõige paremini õnnestuda.

Olen koolis töötades katsetanud üsna mitu erinevat Veeb 2.0 sisuhaldusvahendit ning minu järeldus on selline. Iga vahend on huvitav ning igalühel on omad kindlad tugevused olgu see kasutamislihtsus ja -sõbralikus, kujunduse professionaalsus või integreeritus teiste vahendite ja ressurssidega.  Ma ei hakkaks sooviama mingit üht kindlat vahendit, sest lõpliku otsuse peaks siiski langetama lehe autor vastavalt sellele kelle jaoks on see mõeldud ja mis eesmärke see teenib.

Mõningaid näiteid minu poolt loodud asjadele:

www.ekvk.weebly.com – minu kui eesti keele õpetaja aineblogi, mida rohkesti kasutavad ka minu kolleegid koolist.

www.paehkk.wordpress.com – ja www.paevkk.wordpress.com – mõlemad olid loodud vastavalt hilise  ja varase keelekümbluse materjalide varamutena, eeskätt meie kooli õpetajatele, lastevanematele ja õpilastele.

Eelmisel aastal esimest korda puutusin kokku eesti keele õpetamisega varase keelekümbluse klassis ning hakkasin tegema Google Site abil teemapõhist õpikeskkonda:

LauseliikmedKäänamine – tegemist siiski on poolikasjaga, kuhu on plaanis lisada rohkem infot ja harjutusi. Kuid isegi sel kujul kolleegid on seda sel aastal juba ka kasutanud. Kindlasti on siin kuhu areneda, eriti tänapäeva olukorras, kus mul endal on oluliselt rohkem teoreetilisi teadmisi õpikeskkondadest.

Veeb 2.0 vahendid interaktiivse meediasisu loomiseks

Palju kordi sai juba selle aasta jooksul mainitud, et olen enamasti kasutanud interaktiivse materjali loomiseks vahendit LearningApps.com ning seda vajadusel vistutanud sinna kuhu parasjagu vaja on kas blogisse või veebilehele.

Olen samamoodi kasutanud ka Prezi. Mindomo, Slideshare, SlideBoom, Scribd,  teenuseid, millest juba ka loengumaterjalides juttu oli. Tahaks veel esile tuua selliseid väga huvitavaid vahendeid nagu:

PictureTrail.com – mis võimaldab teha väga huvitavaid piltide ja fotode esitlusi, pakkudes selleks galerii loomist, animatsiooni lisamist, fotode redigeerimist vajadusel,  fotode kuju muutmise võimalust ja palju muudki. Katsetades seda vahendit, veendusin et see on käitev ja huvitav, olen seda enamasti kasutanud, siis, kui on vaja teha kokkuvõtet õpilastetööde kohta. Mõned minu katsetused on nähtavad sellel lehel allpool.

http://en.educaplay.com/ – on ka väga hea vahend mitmesuguste ülesannete loomiseks. Oleme kasutades seda vahendit, loonud õpilastega ristsõnu, erinevatel teemadel:

Näiteks: Ristsõna, Sõnade järjekord lauses;

Õpilastega mulle väga meeldib teema kokkuvõteks kasutada selllist vahendit nagu Storyjumper.com. Kus ma annan neile võimalust olla loovad ja kasutada õpitavat keelt.  Näide õpilase tööst. See konkreetne töö on valminud siis, kui ma õppisin HITSA koolitusel Aktiivõpemeetodid e-õppes. Selle koolituse kohta tegin portfooliot, kus saab näha ka ülesannet, mille tulemusena ülalmainitud e-raamat valmis. millega võib tutvuda siin.

Enda jaoks esitluste tegemiseks avastasin ka eelmisel aastal Sparkol VideoScribe vahendit, millest ka varem on juttu olnud. Mulle see meeldib, kuid selle vahendi kasutamine eeldab väga selget muinasjutu loomist samm-sammult, siis ka lõpptulemus on ilus ja selge.

See koolitus oli minu jaoks kasulik ka sellepärast, et sealt sain juurde palju uusi ideid ja Veeb 2.0 vahendeid, mille abil saaks oma igapäevast tunnirutiini mitmekesistada. Nimekiri minu poolt tolle koolituse raames saadud Veeb 2.0 huvitavatest vahenditest asub siin.

Veeb 2.0 keskkonnad õppematerjalide loomiseks

Selle teema raames, minu jaoks kõige vähetuntumaks osutus just see valdkond, kuigi olen Opiveebi katsetusmeeskonnas osalenud, pole ma sellest vahendist ilmselt veel päris hästi aru saanud. Minu jaoks see eeldab natuke tõsisemat tutvumist, selle võimalustega.

Kahjuks ajapuuduse tõttu ei jõudnud ma selle valdkonnaga jõudnud väga põhjalikult tegelda ning seda uurida. Kuid see on kindlasti mul lähima aja üks must do asju.

Teema kokkuvõtteks nii palju, et Veeb 2.0 vahendite kirjeldusi ja juhendeid on väga palju olemas Koolielu.ee portaalis.

Sel aastal olen töö kohustuste tõttu katsetanud hoopiski sellist asja nagu eis.ekk.edu.ee  – Eksamite Infosüsteem. Sellel lehel esiteks on lai valik interaktiivseid ülesandeid avalikus vaates. teiseks ma olen seda katsetanud e-ülesannete koostamiseks koostöös INNOVEGA.

Selle puuduseks on suletud juurdepääs õppematerjalide loomisele, mida saab kasutada ainult omaniku loal. Selle vahendiga loodud ülesandeid on võimalik vistutada iframe abil, juurutades iframe allikaks ülesande lingi.  Seda ma olen teha proovinud ka oma Xerte obiobjektis “Aed ja põld elukeskkonana”. Tulles XERTE juurde tagasi ka sellel vahendil on võimalus luua VEEB 2.0 põhimõttel ülesandeid ja harjutusi ning neid hiljem jagada.

Üks kommentaar “Veeb 2.0 vahendid õppematerjalide koostamiseks

  1. Pingback: Kokkuvõte Veeb 2.0 vahenditest | Digitaalsete õppematerjalide koostamine

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s