ÕPILEPING

Õpileping

Teema – Digitaalsete õppematerjalide koostamine

Eesmärgid – Selle kursuse raames sean endale eesmärgiks tutvuda digitaalsete õppematerjalide koostamise standardite, võimaluste ja vahenditega. Võrrelda omavahel erinevaid digtaalsete õppematerjalide koostamise vahendeid. Õppida valima sobivat vahendit lähtuvalt õpieesmärkidest, -tulemustest ning olemasolevatest võimalustest ja tingimustes.

Strateegiad –  Teoreetilise materjaliga tutvumine,  erinevate digitaalsete materjalide koostamisvahendite katsetamine, otsimine, kogemuste vahetamine kursusekaaslastega. Võrdlev analüüs.

Vahendid/ressursid – õppejõu poolt pakutud materjalid ja ressursid, kursusekaaslaste poolt tutvustatud vahendid, enda poolt leitud ja katsetatud vahendid.

Hindamine – Minu jaoks digitaalsete õppematerjalide loomine ja koostamine pakkub huvi juba mitu aastat, seoses millega olen loonud palju erinevaid harjutusi ja materjale elementaarsel algaja tasemel. Kursuse jooksul on võimalus koostada õpiobjekti ning katsetada erinevaid vahendeid ja otsida. Minu jaoks kursus on edukalt läbitud siis, kui suudan enda teadmisi digitaalsete õppevahendite koostamisel hinnata edasijõudnuks ning kõik kursuse raames nõutavad ülesanded on õigeaegselt esitatud ja täidetud.

Refleksioon –  tulemas….